Rådgivning

Rådgivning för företagare

Actus revision erbjuder rådgivning kring deklaration och skatt.
I rådgivningsuppdragen ingår även bland annat att bistå företagare med att:
• identifiera risker i sin verksamhet,
• se över för- och nackdelar vid ett eventuellt samgående med ett annat bolag,
• ha en aktiv dialog kring regler och förutsättningar för företagets utveckling på lång sikt.