Revision

Revision - din kvalitetsstämpel

Actus revision erbjuder såväl lagstadgad som frivillig revision till små, medelstora och stora bolag. Revisionen är en kvalitetsstämpel. Den kvalitetssäkrar bolagets ekonomiska information, till nytta och värde för både ägare och kunder.

Frivillig revision
Mindre aktiebolag kan välja om de vill ha en revisor eller inte. Detta gäller företag som inte når upp till två av följande värden för båda de två senaste räkenskapsåren:
• fler än 3 anställda, i medeltal,
• mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning,
• mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.
Väljer du att avstå från revisor behöver du ändå registrera årsredovisning hos Bolagsverket för varje räkenskapsår.