Uncategorized

Revision

Revision Actus Revision erbjuder såväl lagstadgad som frivillig revision till små, medelstora och stora bolag. Revisionen är en kvalitetsstämpel. Den kvalitetssäkrar bolagets ekonomiska information, till nytta och värde för både ägare och kunder. Frivillig revision Mindre aktiebolag kan välja om de vill ha en revisor eller inte. Detta gäller företag som inte når upp till […]

Revision Läs mer »